Legatus

Công văn

Kết luận thanh tra chuyên ngành lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật ...

    Kết luận thanh tra chuyên ngành lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật  ...

Phòng Tư pháp huyện Bù Đốp; phòng Tư pháp thị xã Đồng Xoài; phòng Tư pháp huyện Lộc Ninh

48 view Xem chi tiết

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng Sở, Biểu mẫu hộ tịch năm 2019

    V/v đăng ký nhu cầu sử dụng Sở, Biểu mẫu hộ tịch năm 2019

Gửi phòng Tư pháp các huyện, thị xã

53 view Xem chi tiết

Công văn về việc hướng dẫn về tiếp nhận tập sự hành nghề công chứng

    Công văn về việc hướng dẫn về tiếp nhận tập sự hành nghề công chứng

Công văn về việc hướng dẫn về tiếp nhận tập sự hành nghề công chứng

94 view Xem chi tiết

Công văn số 619/STP-PBGDPL về việc khai thác bộ tài liệu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn ...

    Công văn số 619/STP-PBGDPL về việc khai thác bộ tài liệu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn  ...

Công văn số 619/STP-PBGDPL về việc khai thác bộ tài liệu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

267 view Xem chi tiết

Công văn về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết Hồ sơ quá hạn đối với ông Huang Che-Siang; ông ...

    Công văn về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết Hồ sơ quá hạn đối với ông Huang Che-Siang; ông  ...

Công văn về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết Hồ sơ quá hạn đối với ông Huang Che-Siang; ông Wang Chen -Hsi; ông Huan Yi-Hsiang; ông Song Dai Hak

110 view Xem chi tiết

Công văn V/v dự buổi làm việc liên quan đến đơn khiếu nại

    Công văn V/v dự buổi làm việc liên quan đến đơn khiếu nại

Công văn V/v dự buổi làm việc liên quan đến đơn khiếu nại

48 view Xem chi tiết

Thông báo xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của các Công chứng viên: Hà Minh Trí và Trương Lê ...

    Thông báo xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của các Công chứng viên: Hà Minh Trí  ...

Thông báo xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của các Công chứng viên: Hà Minh Trí và Trương Lê Nguyên Thảo tại Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ

114 view Xem chi tiết

Kết luận kiểm tra hoạt động tư vấn pháp luật đối với Trung tâm tư vấn pháp luật Công ...

    Kết luận kiểm tra hoạt động tư vấn pháp luật đối với Trung tâm tư vấn pháp  ...

Kết luận kiểm tra hoạt động tư vấn pháp luật đối với Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn

116 view Xem chi tiết

Công văn số 732/STP-HCTP về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết hồ sơ quá hạn đối với ông Chanh ...

    Công văn số 732/STP-HCTP về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết hồ sơ quá hạn đối  ...

Công văn số 732/STP-HCTP về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết hồ sơ quá hạn đối với ông Chanh Chia An

118 view Xem chi tiết

Công văn số 696/STP-HCTP ngày 31/10/2016 về việc đề nghị cách ghi thành phần dân tộc trong các giấy ...

    Công văn số 696/STP-HCTP ngày 31/10/2016 về việc đề nghị cách ghi thành phần dân  ...

Công văn số 696/STP-HCTP ngày 31/10/2016 về việc đề nghị cách ghi thành phần dân tộc trong các giấy tờ hộ tịch, Phiếu lý lịch tư pháp

118 view Xem chi tiết
1 2