Legatus

Công văn

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng Sở, Biểu mẫu hộ tịch năm 2019

    V/v đăng ký nhu cầu sử dụng Sở, Biểu mẫu hộ tịch năm 2019

Gửi phòng Tư pháp các huyện, thị xã

12 view Xem chi tiết

Công văn về việc hướng dẫn về tiếp nhận tập sự hành nghề công chứng

    Công văn về việc hướng dẫn về tiếp nhận tập sự hành nghề công chứng

Công văn về việc hướng dẫn về tiếp nhận tập sự hành nghề công chứng

72 view Xem chi tiết

Công văn số 619/STP-PBGDPL về việc khai thác bộ tài liệu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn ...

    Công văn số 619/STP-PBGDPL về việc khai thác bộ tài liệu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn  ...

Công văn số 619/STP-PBGDPL về việc khai thác bộ tài liệu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

244 view Xem chi tiết

Công văn về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết Hồ sơ quá hạn đối với ông Huang Che-Siang; ông ...

    Công văn về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết Hồ sơ quá hạn đối với ông Huang Che-Siang; ông  ...

Công văn về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết Hồ sơ quá hạn đối với ông Huang Che-Siang; ông Wang Chen -Hsi; ông Huan Yi-Hsiang; ông Song Dai Hak

98 view Xem chi tiết

Công văn số 665/STP-BTTP về việc hướng dẫn cá Tổ chức hành ghề Luật sư, các Chi nhánh của các ...

    Công văn số 665/STP-BTTP về việc hướng dẫn cá Tổ chức hành ghề Luật sư, các Chi nhánh của các  ...

Công văn số 665/STP-BTTP về việc hướng dẫn cá Tổ chức hành ghề Luật sư, các Chi nhánh của các Tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh báo ...

107 view Xem chi tiết

Thông báo xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của các Công chứng viên: Hà Minh Trí và Trương Lê ...

    Thông báo xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của các Công chứng viên: Hà Minh Trí  ...

Thông báo xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của các Công chứng viên: Hà Minh Trí và Trương Lê Nguyên Thảo tại Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ

83 view Xem chi tiết

Kết luận kiểm tra hoạt động tư vấn pháp luật đối với Trung tâm tư vấn pháp luật Công ...

    Kết luận kiểm tra hoạt động tư vấn pháp luật đối với Trung tâm tư vấn pháp  ...

Kết luận kiểm tra hoạt động tư vấn pháp luật đối với Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn

100 view Xem chi tiết

Công văn số 732/STP-HCTP về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết hồ sơ quá hạn đối với ông Chanh ...

    Công văn số 732/STP-HCTP về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết hồ sơ quá hạn đối  ...

Công văn số 732/STP-HCTP về việc xin lỗi cá nhân do giải quyết hồ sơ quá hạn đối với ông Chanh Chia An

101 view Xem chi tiết

Công văn số 696/STP-HCTP ngày 31/10/2016 về việc đề nghị cách ghi thành phần dân tộc trong các giấy ...

    Công văn số 696/STP-HCTP ngày 31/10/2016 về việc đề nghị cách ghi thành phần dân  ...

Công văn số 696/STP-HCTP ngày 31/10/2016 về việc đề nghị cách ghi thành phần dân tộc trong các giấy tờ hộ tịch, Phiếu lý lịch tư pháp

104 view Xem chi tiết

Công văn số 685/STP-VP ngày 27/10/2016 về việc đôn đốc báo cáo thống kê năm 2016 theo Thông tư số ...

    Công văn số 685/STP-VP ngày 27/10/2016 về việc đôn đốc báo cáo thống kê năm 2016  ...

Công văn số 685/STP-VP ngày 27/10/2016 về việc đôn đốc báo cáo thống kê năm 2016 theo Thông tư số 04/TT-BTP

88 view Xem chi tiết
1 2