Legatus

Thông báo chung

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện ...

    Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện  ...

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Nguyễn Thị Diệu

18 view Xem chi tiết

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Linh

    Thông báo	V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Linh

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Linh

16 view Xem chi tiết

Thông báo nhập học lớp Công chứng khóa 20 tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

    Thông báo nhập học lớp Công chứng khóa 20 tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

104 view Xem chi tiết

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện ...

    Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện  ...

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Thanh Hà và bà Nguyễn Thị ...

87 view Xem chi tiết

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi ...

    Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi  ...

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Phạm Thị Bé

91 view Xem chi tiết

Thông báo v/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài ...

    Thông báo v/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi  ...

Thông báo v/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản thi hành án dân sự của ông Nguyễn Văn Vinh, bà Phạm ...

17 view Xem chi tiết

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác ...

    Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  ...

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Phạm Thị Hiền

15 view Xem chi tiết

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi ...

    Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu,  ...

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Triệu Quốc Việt, bà ...

53 view Xem chi tiết

Thông báo về việc cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Huỳnh Thị Kim Chi

    Thông báo về việc  cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Huỳnh  ...

Thông báo về việc cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Huỳnh Thị Kim Chi

103 view Xem chi tiết

Thông báo V/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Sài Gòn Viễn Đông

    Thông báo V/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Sài  ...

Thông báo V/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Sài Gòn Viễn Đông

90 view Xem chi tiết
1 2 3 4