Legatus

Thông báo chung

Công ty đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ khu đất Trung tâm thương mại Phước ...

    Công ty đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ khu đất Trung tâm thương mại Phước  ...

Công ty đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ khu đất Trung tâm thương mại Phước Long, tỉnh Bình Phước

35 view Xem chi tiết

Thông báo v/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài ...

    Thông báo v/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài  ...

Thông báo v/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản thi hành án dân sự của ông Nguyễn Văn Vinh, bà Phạm ...

31 view Xem chi tiết

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác ...

    Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác  ...

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Phạm Thị Hiền

30 view Xem chi tiết

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi ...

    Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi  ...

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Triệu Quốc Việt, bà ...

70 view Xem chi tiết

Thông báo về việc cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Huỳnh Thị Kim Chi

    Thông báo về việc  cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Huỳnh Thị Kim Chi

Thông báo về việc cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Huỳnh Thị Kim Chi

117 view Xem chi tiết

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện ...

    Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng,  ...

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Nguyễn Thị Diệu

35 view Xem chi tiết

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Linh

    Thông báo	V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Linh

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Linh

32 view Xem chi tiết

Thông báo nhập học lớp Công chứng khóa 20 tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

    Thông báo nhập học lớp Công chứng khóa 20 tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

121 view Xem chi tiết

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện ...

    Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng,  ...

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Thanh Hà và bà Nguyễn Thị ...

102 view Xem chi tiết

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi ...

    Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu,  ...

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Phạm Thị Bé

104 view Xem chi tiết
1 2 3 4