Legatus

Hoạt động tuyên truyền

Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, ...

    Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật,  ...

Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018;

35 view Xem chi tiết

Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá ...

    Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá  ...

Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV

35 view Xem chi tiết

Luật đo đạc và bản đồ

    Luật đo đạc và bản đồ

Luật đo đạc và bản đồ

27 view Xem chi tiết

Luật Quốc phòng

    Luật Quốc phòng

Luật Quốc phòng

35 view Xem chi tiết

Luật An ninh mạng

    Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng

59 view Xem chi tiết

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

    Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

40 view Xem chi tiết

Luật Tố cáo

    Luật Tố cáo

Luật Tố cáo

44 view Xem chi tiết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11.

    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số  ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11.

36 view Xem chi tiết

Luật Cạnh tranh

    Luật Cạnh tranh

Luật Cạnh tranh

34 view Xem chi tiết

Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL

    Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, ban hành  ...

Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình ...

144 view Xem chi tiết
1 2 3 4