Legatus

Hoạt động tuyên truyền

Ly hôn và thay đổi nơi đăng ký thường trú sau ly hôn

    Ly hôn và thay đổi nơi đăng ký thường trú sau ly hôn

Tự do cư trú là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, ...

42 view Xem chi tiết

Xe ưu tiên và những điều bạn cần biết khi tham gia giao thông

    Xe ưu tiên và những điều bạn cần biết khi tham gia giao thông

Xe ưu tiên là các phương tiện được quyền ưu tiên đi trước các phương tiện tham gia giao thông khác từ bất cứ hướng nào, trong bất kỳ hoàn cảnh ...

50 view Xem chi tiết

Quy định mới về ra tù trước thòi hạn có điều kiện

    Quy định mới về ra tù trước thòi hạn có điều kiện

Ngày 27/11/2015 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và ban hành Nghị quyết số 109/2015/QH13, ...

53 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp tăng cường phổ biến pháp luật trong dịp nghỉ lễ 02/9

    Sở Tư pháp tăng cường phổ biến pháp luật trong dịp nghỉ lễ 02/9

Thực hiện Công văn số 2798/UBND-NC ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ ...

44 view Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND ...

    Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND  ...

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

32 view Xem chi tiết

Tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Phước

    Tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Phước

21 view Xem chi tiết

Thực trạng công tác đăng kiểm và tác động của nó đến tình hình ATGT

    Thực trạng công tác đăng kiểm và tác động của nó đến tình hình ATGT

iểm định xe cơ giới là việc kiểm tra định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. Kiểm định an toàn ...

32 view Xem chi tiết

Một số nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

    Một số nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa 14 thông qua Luật trợ giúp pháp lý (TGPL), viết tắt là Luật, Luật có nhiều nội dung mới quan trọng, ...

52 view Xem chi tiết

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X

    Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước  ...

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X

42 view Xem chi tiết

Một số văn bản hướng dẫn bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND

    Một số văn bản hướng dẫn bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND

Một số văn bản hướng dẫn bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND

37 view Xem chi tiết
1 2