Legatus

Lệ phí

Thông báo về việc nộp lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng ...

    Thông báo về việc nộp lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng  ...

Thông báo về việc nộp lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng theo quy định của Thông tư số ...

47 view Xem chi tiết

Thông tư Số: 174/2011/TT-BTC

    Thông tư Số: 174/2011/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

136 view Xem chi tiết