Legatus

Thông báo

Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phước Long tại ...

    Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phước Long tại  ...

Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phước Long tại thị xã Phước Long và thị xã Bình Long, tỉnh Bình ...

52 view Xem chi tiết

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi ...

    Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi  ...

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của hộ ông Nguyễn Hữu Thế, ...

18 view Xem chi tiết

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi ...

    Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi  ...

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Phạm Thị Thu Tâm, ông ...

17 view Xem chi tiết

Thông báo V/v kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Trần Thị Thu Phương

    Thông báo V/v kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Trần Thị Thu Phương

Thông báo V/v kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Trần Thị Thu Phương

23 view Xem chi tiết

Thông báo V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài ...

    Thông báo V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài  ...

Thông báo V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản ông Phan Văn Giáo, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân

17 view Xem chi tiết

Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại Bình Phước tại ...

    Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại  ...

Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại Bình Phước tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

44 view Xem chi tiết

Thông báo V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng ts ...

    Thông báo V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi  ...

Thông báo V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng ts của ông Đào Minh Toản, bà Đào Thị Kim Lý

15 view Xem chi tiết

Thông báo V/v dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập Văn phòng Thừa phát lại

    Thông báo V/v dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Thông báo V/v dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập Văn phòng Thừa phát lại

26 view Xem chi tiết

Thông báo v/v hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Văn Ngẫu

    Thông báo v/v hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Văn  ...

Thông báo v/v hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Văn Ngẫu

20 view Xem chi tiết

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện ...

    Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng,  ...

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Nguyễn Thị Diệu

18 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8