Legatus

Hoạt động

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông basoo bán đấu giá QSDĐ và tài sản gắn ...

    Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông basoo bán đấu giá QSDĐ và tài sản gắn  ...

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông basoo bán đấu giá QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại Ấp 3, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, ...

20 view Xem chi tiết

TT.DVBSSGTS thông báo Bán đấu giá QSDĐ tại thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

    TT.DVBSSGTS thông báo Bán đấu giá QSDĐ tại thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

7 view Xem chi tiết

Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số AO 102370; số vào sổ cấp ...

    Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số AO 102370; số vào sổ cấp  ...

21 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và Tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp ...

    Sở Tư pháp tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và Tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp  ...

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, ...

25 view Xem chi tiết

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi ...

    Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi  ...

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Huỳnh Thị Phích

19 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ ...

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch  ...

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh ...

9 view Xem chi tiết

TT.DVBDDGTS thông báo bán đấu giá tài sản do Công an huyện Phú Riềng cung cấp

    TT.DVBDDGTS thông báo bán đấu giá tài sản do Công an huyện Phú Riềng cung cấp

05 Bạc đạn hiệu Koyo ký hiệu: 33013JR; 04 Bạc đạn hiệu Koyo ký hiệu: 6212NR; 03 Bạc đạn hiệu Koyo ký hiệu 62132RS; 03 Bạc đạn hiệu Koyo ký hiệu 33211 ...

10 view Xem chi tiết

Thông báo bán đấu giá 28 lóng gỗ Sao, nhóm II; có tổng khối lượng 8,694m3

    Thông báo bán đấu giá 28 lóng gỗ Sao, nhóm II; có tổng khối lượng 8,694m3

14 view Xem chi tiết

Bình Phước tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm 2018

    Bình Phước tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm  ...

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm 2018

17 view Xem chi tiết

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất Khu đất khu dân cư thương mại và dịch vụ Bom Bo, xã Bom ...

    Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất Khu đất khu dân cư thương mại và dịch  ...

15 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10