Legatus

Hoạt động

Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình ...

    Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình  ...

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Phước, với mục ...

12 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh ...

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh  ...

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

14 view Xem chi tiết

Kiểm tra công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Sở Tư pháp

    Kiểm tra công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Sở Tư pháp

Sáng ngày 11/9/2018 Đoàn kiểm tra Bảo vệ bí mật Nhà nước theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc với ...

22 view Xem chi tiết

Thông báo V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản ...

    Thông báo V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản  ...

Thông báo V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Điểu Sân

44 view Xem chi tiết

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

    Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

40 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá

Quyền sử dụng đất 06 (sáu) lô đất thuộc khu dân cư Vườn điều tập đoàn, tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; ...

22 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giáQuyền sử dụng đất 06 (sáu) lô đất thuộc khu dân cư Vườn điều ...

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giáQuyền sử dụng đất 06 (sáu) lô đất thuộc khu  ...

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giáQuyền sử dụng đất 06 (sáu) lô đất thuộc khu dân cư Vườn điều tập đoàn, tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, ...

10 view Xem chi tiết

Trung tâm DVBĐG tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá 28 lóng gỗ Sao, nhóm II; có tổng ...

    Trung tâm DVBĐG tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá 28 lóng gỗ Sao, nhóm  ...

Trung tâm DVBĐG tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá 28 lóng gỗ Sao, nhóm II; có tổng khối lượng 8,694m3

58 view Xem chi tiết

Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, ...

    Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương  ...

Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018;

35 view Xem chi tiết

Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá ...

    Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ  ...

Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV

35 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10