Legatus

Hoạt động Đoàn thanh niên

Kế hoạch tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi thuộc Sở tư pháp

    Kế hoạch tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi thuộc Sở tư pháp

110 view Xem chi tiết

Báo cáo Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ...

    Báo cáo Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm  ...

Báo cáo Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2017

166 view Xem chi tiết

Chi đoàn Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tháng thanh niên năm 2017

    Chi đoàn Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tháng thanh niên năm 2017

Chi đoàn Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tháng thanh niên năm 2017

170 view Xem chi tiết

Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

    Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

105 view Xem chi tiết

Hướng dẫn số 31-HD/ĐTN ngày 13/10/2016 của BCH Đoàn khôi các cơ quan tỉnh về việc Hướng dẫn tổ ...

    Hướng dẫn số 31-HD/ĐTN ngày 13/10/2016 của BCH Đoàn khôi các cơ quan tỉnh về việc Hướng dẫn tổ  ...

Hướng dẫn số 31-HD/ĐTN ngày 13/10/2016 của BCH Đoàn khôi các cơ quan tỉnh về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại ...

95 view Xem chi tiết

Tích cực tham gia “Chiến dịch tình nguyện hè năm 2017” của Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bình ...

    Tích cực tham gia “Chiến dịch tình nguyện hè năm 2017” của Chi đoàn Sở Tư pháp  ...

Thực hiện Kế hoạch số 125-KH/ĐTN, ngày 12/6/2017 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Phước về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình ...

177 view Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Giám đốc Sở với Đoàn viên, thanh niên năm ...

    Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Giám đốc Sở với Đoàn viên,  ...

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Giám đốc Sở với Đoàn viên, thanh niên năm 2017

101 view Xem chi tiết

Chuẩn y kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú của Chi đoàn Sở Tư pháp

    Chuẩn y kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú của Chi đoàn Sở Tư pháp

Ngày 09/02/2017, Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bình Phước đã có Quyết định số 222-QĐ/ĐTN về chuẩn y kết quả bình chọn Đoàn viên ưu tú Chi ...

136 view Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2019

    Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2019

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2019

99 view Xem chi tiết

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức buổi đối thoại với Đoàn viên thanh niên năm 2016

    Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức buổi đối thoại với Đoàn viên thanh  ...

Vào lúc 19h ngày 22/3/2016 Sở Tư pháp đã tổ chức Chương trình đối thoại, thanh niên năm 2016 giữa Đảng ủy Ban lãnh đạo Sở với Đoàn viên thanh niên thuộc ...

108 view Xem chi tiết