Legatus

Hoạt động các Chi bộ

Chi bộ 2 tổ chức trao Quyết định và phát thẻ đảng viên

    Chi bộ 2 tổ chức trao Quyết định và phát thẻ đảng viên

Thực hiện Điều 6 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quyết định số 1302-QĐ/ĐUK ngày 02/9/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về ...

136 view Xem chi tiết

Kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 9/2017 của Chi bộ 1

    Kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 9/2017 của Chi bộ 1

110 view Xem chi tiết

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 8/2017 của Chi bộ 1

    Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 8/2017 của Chi bộ 1

539 view Xem chi tiết

Chi bộ 1, thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

    Chi bộ 1, thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ngày 28/4/2017, tại Hội trường A Sở Tư pháp, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – ...

122 view Xem chi tiết

Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2017 của Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

    Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2017 của Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2017 của Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

101 view Xem chi tiết

Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2017 của Chi bộ 1

    Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2017 của Chi bộ 1

Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2017 của Chi bộ 1

213 view Xem chi tiết

Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2017 của Chi bộ 1

    Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2017 của Chi bộ 1

405 view Xem chi tiết

Chi bộ 2 – Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Lễ kết nạp Đảng

    Chi bộ 2 – Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Lễ kết nạp Đảng

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của Đảng bộ, Chi bộ nhằm bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên, ...

148 view Xem chi tiết

Hồ sơ Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 - 2020

    Hồ sơ Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 - 2020

Hồ sơ Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 - 2020

102 view Xem chi tiết

Kế hoạch Đại hội Chi bộ 1 Nhiệm kỳ 2017 - 2020

    Kế hoạch Đại hội Chi bộ 1 Nhiệm kỳ 2017 - 2020

Kế hoạch Đại hội Chi bộ 1 Nhiệm kỳ 2017 - 2020

93 view Xem chi tiết
1 2