Legatus

Hoạt động của BCH Đảng bộ

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa Nhiệm kỳ 2015 ...

    Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng  giữa Nhiệm kỳ 2015  ...

8h00” ngày 17/8/2018, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự và chủ trì Hội nghị ...

78 view Xem chi tiết

Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2018 của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp

    Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2018 của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp

Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2018 của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp

70 view Xem chi tiết

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...

    Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo  ...

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2020

192 view Xem chi tiết

Báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 ...

    Báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018  ...

Báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban chấp hành đảng bộ Sở Tư pháp

77 view Xem chi tiết

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 02/2018 của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp

    Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 02/2018 của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp

104 view Xem chi tiết

Tình hình hoạt động của Chấp hành đảng bộ Sở Tư pháp giữa nhiệm kỳ 2015-2020

    Tình hình hoạt động của Chấp hành đảng bộ Sở Tư pháp giữa nhiệm kỳ  ...

Tình hình hoạt động của Chấp hành đảng bộ Sở Tư pháp giữa nhiệm kỳ 2015-2020

78 view Xem chi tiết

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 7/2018 của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp

    Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 7/2018 của BCH Đảng bộ Sở Tư  ...

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 7/2018 của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp

55 view Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng ...

    Kế hoạch 	thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và Nghị quyết ...

63 view Xem chi tiết

Triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ...

    Triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết  ...

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 04/7/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Phước về việc học tập, quán triệt, tuyền truyền, triển khai ...

60 view Xem chi tiết

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp tháng 03/2018

    Nghị quyết của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp tháng 03/2018

98 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8