Legatus

Hoạt động của Công đoàn

Quyết định thành lập các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Sở Tư pháp

    Quyết định thành lập các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Sở Tư pháp

Quyết định thành lập các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Sở Tư pháp

137 view Xem chi tiết

Quy chế lchi tiêu nội bộ của BCH Công đoàn Sở Tư pháp

    Quy chế lchi tiêu nội bộ của BCH Công đoàn Sở Tư pháp

Quy chế lchi tiêu nội bộ của BCH Công đoàn Sở Tư pháp

141 view Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022

    Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022

141 view Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017), ...

    Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017),  ...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 05 năm ngày Quốc tế hạnh ...

99 view Xem chi tiết

Quyết định sô 05/QĐ-CĐCS ngày 06/7/2016 về việc kiện toàn Ban nữ công và Quyết định số 07/QĐ- ...

    Quyết định sô 05/QĐ-CĐCS ngày 06/7/2016 về việc kiện toàn Ban nữ công và Quyết  ...

Quyết định sô 05/QĐ-CĐCS ngày 06/7/2016 về việc kiện toàn Ban nữ công và Quyết định số 07/QĐ- BNC ngày 08/10/2015 về việc ban hành Quy chế hoạc động ...

149 view Xem chi tiết

Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

    Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

153 view Xem chi tiết

Kế hoạch Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

    Kế hoạch Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Kế hoạch Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

325 view Xem chi tiết

Đại hội công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

    Đại hội công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Được sự chấp thuận của Công đoàn viên chức tỉnh Bình Phước tại Công văn số 12/CV-CĐVC ngày 14/3/2017, ngày 17/3/2017, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã ...

733 view Xem chi tiết