Legatus

Tin tức, sự kiện

Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình ...

    Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình  ...

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Phước, với mục ...

8 view Xem chi tiết

Kết quả kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình ...

    Kết quả kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình  ...

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 20/7/2018 của Sở Tư pháp về kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp Luật lý lịch tư pháp trên địa bàn ...

116 view Xem chi tiết

Bình Phước tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ...

    Bình Phước tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  ...

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh và một số văn bản hướng ...

96 view Xem chi tiết

Bảng tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố ...

    Bảng tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố  ...

85 view Xem chi tiết

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc giao ban tháng 5/2018

    Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc giao ban tháng 5/2018

112 view Xem chi tiết

Kiểm tra công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Sở Tư pháp

    Kiểm tra công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Sở Tư pháp

Sáng ngày 11/9/2018 Đoàn kiểm tra Bảo vệ bí mật Nhà nước theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc với ...

22 view Xem chi tiết

Bình Phước bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ...

    Bình Phước bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương  ...

Thực hiện Công văn số 2121/UBND-NC, ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước (gọi tắt là ...

118 view Xem chi tiết

Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ...

    Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  ...

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên ...

93 view Xem chi tiết

Thông báo tuyển sinh lớp công chứng khóa 20 năm 2018

    Thông báo tuyển sinh lớp công chứng khóa 20 năm 2018

439 view Xem chi tiết

Kết luận của Phó Giám đốc Lê Tiến Hiếu tại cuộc họp Ban chỉ đạo CCHC, công tác PCI và Ban ...

    Kết luận của Phó Giám đốc Lê Tiến Hiếu tại cuộc họp Ban chỉ đạo CCHC, công  ...

101 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9