Legatus

Tin tức, sự kiện

Sở Tư pháp tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và Tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp ...

    Sở Tư pháp tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và Tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp  ...

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, ...

25 view Xem chi tiết

Kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018

    Kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 04/10/2018 của Sở Tư pháp về . Theo đó, trong tháng 10 và tháng 11/2018, Đoàn Kiểm tra số 49 do đồng chí Lê Tiến Hiếu ...

34 view Xem chi tiết

Bồi dưỡng công tác lập hồ sơ năm 2018 tại Sở Tư pháp

    Bồi dưỡng công tác lập hồ sơ năm 2018 tại Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, viên chức các đơn vị ...

76 view Xem chi tiết

Bình Phước hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

    Bình Phước hưởng ứng

Ngày pháp luật năm 2018 được bắt đầu từ ngày 01/10 đến ngày 30/11/2018; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018

51 view Xem chi tiết

Bình Phước tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn ...

    Bình Phước tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn  ...

Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 2464/UBND-NC về việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn ...

85 view Xem chi tiết

Bình Phước tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm 2018

    Bình Phước tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm  ...

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm 2018

17 view Xem chi tiết

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG KHÓA 20 TẠI BÌNH PHƯỚC

    KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG KHÓA 20 TẠI BÌNH PHƯỚC

Thực hiện Kế hoạch liên kết đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, ngày 28/10/2018, Học viện Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức ...

100 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng 10/2018

    Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng  ...

Sáng ngày 12/10/2018, tại Hội trường A - Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng 10/2018 theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ...

84 view Xem chi tiết

Kết quả kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản ...

    Kết quả kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm  ...

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản ...

69 view Xem chi tiết

Bình Phước tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm

    Bình Phước tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm

Ngày 12/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân vảo vệ ANTQ tỉnh ban ...

47 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10